O mnie

Nazywam się Marek Grzegorz Wojciechowski. Mam 39 lat. Mieszkam w Miłocinie, gm. Wojciechów, powiat lubelski. Jestem żonaty. Mam dwie córki: Rozalię i Martynę.

Posiadam wykształcenie wyższe prawnicze i administracyjne (dwa tytuły magisterskie KUL), ukończone studia podyplomowe menedżerskie z zakresu zarządzania funduszami UE, odbyte studia menedżerskie Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej.
Obecnie jestem Zastępcą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie.
Pełniłem również funkcję Dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Lublinie. Jako Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi byłem odpowiedzialny za skuteczne połączenie agencji rolnych w województwie lubelskim.
Ponadto jestem przedstawicielem Wojewody Lubelskiego w Stałym Zespole Roboczym ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Jestem ekspertem ds. funduszy unijnych wpisanym do Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (odbyte szkolenia z zakresu obsługi i wdrażania funduszy z UE, asesor – członek Komisji Oceny Projektów).

Moją pasją są sprawy lokalnych społeczności, od lat jestem Wiceprezesem Stowarzyszenia Regionalnego „U Źródeł Ciemięgi”. Jestem również członkiem Rady Społecznej Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie.

Od 2010 roku jestem Radnym Województwa Lubelskiego. W obecnej kadencji sejmiku pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Moja praca został doceniona przez najwyższe władze państwowe, gdyż zostałem odznaczony Prezydenckim Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnych.
Jestem członkiem władz krajowych i regionalnych Prawa i Sprawiedliwości.